04/06 2013

Νεα Εκδοση Steel Connections 2013.099

11/02 2012

SOFiKAN/SOFiSECT 2011.320

14/12 2010

Advance Steel 2011

22/12 2010

Νέα έκδοση STeel CONnections 2010.354

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών κατασκευών "STeel CONnections". Η νέα έκδοση παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα υπολογισμού της στροφικής δυσκαμψίας της σύνδεσης έδρασης υποστυλώματος υπό διαξονική κάμψη και αξονική. Για κάθε περίπτωση φόρτισης, υπολογίζεται η αρχική δυσκαμψία της σύνδεσης και ο αντίστοιχος μοχλοβραχίονας, χαράσσεται η καμπύλη ροπής – στροφής και γίνεται κατάταξη της σύνδεσης κατά δυσκαμψία σε άκαμπτη ή ημιάκαμπτη τόσο για τον ισχυρό όσο και τον ασθενή άξονα, όπως προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα 3.

29/09 2010

Νέα έκδοση του προγράμματος SOFiKAN (2010)

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος SOFikan που αφορά τον ικανοτικό σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών με βάση τους Ε.Α.Κ. και Ε.Κ.Ω.Σ. Οι νέες εφαρμογές του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Νέες ελληνικές εκδόσεις Γεωτεχνικών προγραμμάτων

To γνωστό πρόγραμμα WALLS της σειράς γεωτεχνικών εφαρμογών SoilPackage κυκλοφορεί τώρα και σε Ελληνική Έκδοση.

Τόσο το μενού εισαγωγής δεδομένων (βλ. παράθυρα διαλόγου, online-βοήθεια, κτλ.) όσο και τα αποτελέσματα μπορούν πλέον να εξαχθούν στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης, το πρόγραμμα υπολογισμού κλασικών τοίχων αντιστήριξης (Cantilever Wall), όπως και το πρόγραμμα υπολογισμού ευστάθειας πρανών με τη μέθοδο των Κινηματικών Στοιχείων (Geostability - SoilNailing) υποστηρίζεται πλέον και στην ελληνική γλώσσα. Πλήρες περιβάλλον εργασίας και αρχείο αποτελεσμάτων εξάγονται εκτός από την αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.

To top

Νέα Έκδοση Advance Steel 2009

To top

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEMELIO!

Έλεγχος φέρουσας ικανότητας και διαστασιολόγησης ορθογωνικών επιφανειακών θεµελίων σύµφωνα με τον Ε.Α.Κ. 2003 και EC7.

To top

Εκτύπωση
website designed by Lighthouse